Generelle forretningsbetingelser

Versjon 12.01.2015

Delehuset AS jobber daglig for at kunden skal være fornøyd med det vi leverer. En av våre kjerneverdier er fleksibilitet, og vi prøver til enhver tid og tilpasse oss kundens situasjon. Dersom det skulle oppstå problemer med delene du handler hos oss ber vi deg øyeblikkelig ta kontakt med din kontaktperson hos oss, og fylle ut vedlagte returskjema.

Som kunde står du ovenfor følgende når du handler med Delehuset AS:

 1. For handel med Delehuset gjelder alminnelig norsk lov.
 2. For privatkunder og bedriftskunder opereres det med 14 dagers betalingsfrist dersom kreditt innvilges. Annet salg baseres på postoppkrav eller kontant betaling.
 3. Ved forsinket betaling har Delehuset krav på forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente, fra forfall til betalingen skjer, samt krav om gebyr ved purring.
 4. Dersom Delehuset leverer feil vare står Delehuset for returfrakt.
 5. Bestiller kunden feil vare eller ønsker og returnere ikke benyttede varer, påløper et returgebyr på 20% av varens verdi, min 250,- eks. mva. Omkostninger ved returfrakt betales av kunde.
 6. All retur må avtales på forhånd. Dette må skje innen 30 dager fra kjøpsdato.
 7. Ved retur skal Delehusets returskjema alltid benyttes.
 8. Delehuset fraskriver seg alt ansvar tilknyttet feil bruk av varer/produkter som er solgt av Delehuset.
 9. Dersom det det forekommer feil tilknyttet solgt vares egenskaper, dekkes i første omgang varen av Delehuset, alternativt varens verdi. Arbeidskostnader eller andre følgekostnader dekkes ikke.
 10. Delehusets totale ansvar ovenfor kunden er begrenset til prisen for delen som er grunnlaget for kravet. Delehuset er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap og følgeskader.
 11. Delehuset har rett til, etter eget skjønn, å endre generelle forretningsbetingelser, herunder priser og eventuelle rabatter for sine produkter og tjenester.
 12. For lastebildeler oppgis samtlige priser eksklusiv merverdiavgift, med mindre annet er spesifisert. For personbildeler oppgis samtlige priser inklusiv merverdiavgift, med mindre annet er spesifisert.
 13. Delehuset løses fra denne avtalen dersom oppfyllelsen av forpliktelsene umuliggjøres som følge av force majeure.
 14. Partene skal søke å løse eventuelle tvister gjennom forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, skal rettsforhandlinger føres ved «Glåmdal Tingrett», Kongsvinger.

Det opereres med tre måneder garanti mot havari på deler solgt av Delehuset AS. Tilsvarende vare eller varens verdi ved salg vil refunderes. Som tidligere nevnt refunderes ikke arbeid eller følgekostnader tilknyttet havariet. Oppstår garantisaker, ber vi kunden henvende seg direkte til oss gjennom kundens kontaktperson. Vi ber også kunden utfylle vedlagt returskjema.

For større bedriftskunder vil modifiserte betingelser gjelde. Vi ønsker og tilpasse oss kundens situasjon for å få et optimalt kundeforhold hvor begge parter nyter godt.

Vi i Delehuset AS vil behandle enhver sak personlig og gjøre vårt ytterste for å gjøre kunden tilfreds. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende levering, retur, garanti eller annet.

Du kan laste ned returskjema her

Kongsvinger 12. januar 2015